English          
Industrial Measurement & Control, CEM systems, measuring vans, shelter, analysers and gasconditiongcomponents
Laboratory equipment, color-, ph-, ion selective-, polari-, refracometers
Farmer measurements, NH3, emmision
Reduced Oxygen Reduced Breathing Device, Gas mixing systems
Refractometers, Color measurements and Calcium
Service, Preventive and corrective maintenance, 24/7 contracts
Marine emission monitoring
Home > Nieuws > Archive > World of Technology and Science

World of Technology and Science

Ankersmid Process is aanwezig op de Wots.

WOTS • 4 T/M 7 OKTOBER JAARBEURS UTRECHT


Seminar Kwaliteit & Controle
Woensdag 5 oktober – zaal Mission 2
12:00-12:30

Quality Assurance System (QAS)

Bij gebruikers van analyse apparatuur leeft het beeld dat geleverde analysatoren standaard voldoen aan de specificaties van de leverancier. De enige manier om dit te borgen is door aan te tonen dat de meetresultaten daadwerkelijk kloppen. De QAS tool maakt gebruik van herleidbare standaarden, waardoor het mogelijk is om de instrumentenkarakteristieken vast te leggen en te toetsen tegen geldende normen.

Richard Holtkamp, Ankersmid

INSTRUMENTATIE EXPEDITIE – ANKERSMID

Quality Assurance System (QAS)    

image1Het beeld bij gebruikers van analyse apparatuur leeft dat geleverde analysatoren en meetsystemen standaard voldoen aan de specificaties van de leverancier. Vaak klopt dit ook, leveranciers hanteren interne en externe standaarden om de te leveren analysatoren een bepaalde kwaliteit mee te geven en vaak te garanderen. Gebruikers werken toe naar een constante kwaliteit van hun product. Deze kwaliteit wordt gecontroleerd door o.a. analysatoren. Deze analysatoren dienen hierdoor zelf ook aan de verwachtingen te van de gebruiker te voldoen tijdens de volledige levensduur van de analysatoren. Alleen oppoetsen en op 2 punten te valideren/kalibreren voldoet dan niet.

De enige manier om dit te borgen is door daadwerkelijk aan te tonen dat de meetresultaten juist zijn.  Het unieke QAS waarover Ankersmid Process beschikt is ‘de’ tool die dit mogelijk maakt. Met behulp van het QAS, dat gebruik maakt van internationaal herleidbare standaarden is het mogelijk om de instrumentenkarakteristieken zoals lineariteit, nul en span drift, converter efficiëntie etc. vast te leggen en desgewenst te toetsen tegen geldende normen en meetvoorschriften.

Hierbij kunnen we gebruik maken van de expertise van onze onafhankelijke meetdienst BIEM (Belgisch Nederlands Instituut voor Emissie en Milieumetingen). BIEM is overigens ISO 17025 geaccrediteerd. Voor een compleet overzicht van de scope, zie de site van de Raad voor Accreditatie Scope L365.

Prestatiekenmerken:

Naast het preventief- en het correctieve onderhoud heeft Ankersmid de mogelijkheid om de prestatiekenmerken van analyse apparatuur vast te stellen.

In o.a ISO 10849 en 12039 en NEN-EN 14789, 14792 en 12619 staan omschreven aan welke specificaties een emissie monitor dient te voldoen.

Deze specificaties hebben betrekking op zowel analytische aspecten als bijvoorbeeld responsiesnelheden.

Parameters waarop de analysatoren getest worden zijn

  • Lineariteit
  • Vaststellen van significante interferenties
  • Onderste detectiegrens
  • Reponsietijden
  • Nul en span drift
  • Converter efficiëntie

Andere parameters in overleg met de gebruiker.

Ankersmid engineert, levert en pleegt service aan analyse apparatuur, tot complete CEM systemen en proces systemen in bijbehorende analysehuizen. Zij worden gebruikt in de industriële procestechniek, laboratoria, luchtmacht, staltechnieken en biogas installaties

Ankersmid Process
Samuel Morsestraat 4
7442 DH Nijverdal
Netherlands


(31)-0548-59 59 69
(31)-0548-62 19 72
info@ankersmid.com

© 2024 - Ankersmid Group